Một số hình ảnh cho thuê máy giải nhiệt nước tại nhà máy La Vie - Long An.

 

Máy đang được súc rửa tại kho

 

Dùng xe nâng đưa tháp giải nhiệt vào vị trí

Đấu nối chiller

 

Đoạn ống nước cuối cùng