Một số hình ảnh lắp đặt máy lạnh cho thuê tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP HCM.

 

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc chúng tôi số 0914.18.18.68. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.