Ngày 05/01/2011, Bảo An Gia ký kết hợp đồng bảo trì máy lạnh cho Công ty Thép Ống Hòa Phát tại KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương. Một khởi đầu quá tốt cho Bảo An Gia năm 2011. Đây là hợp đồng thứ 2 trong năm 2011, và liên tục trong 02 ngày. Một lần nữa, Bảo An Gia chứng tỏ được sự tin cậy của khách hàng.